Risultati 1 - 2 su circa 2 per  Wikisource / Mamoiada nuoro santu orosei / Wikisource    (290833 articoli)

Santu Paulu print that page

canti cantastoria Santu Paulu Intestazione 4 agosto 2011 25% canti dc:title Santu Paulu /dc:title dc:creator opt:role="aut" /dc:creator dc:date /dc:date dc:subject canti /dc:subject dc:rights CC BY-SA 3.0 /dc:rights dc:rights GFDL /dc:rights dc:relation /dc:relation dc

wikisource.org | 2015/7/11 11:18:26

È venuto lo papa santu print that page

canti cantastoria È venuto lo papa santu Intestazione 11 settembre 2008 75% canti dc:title È venuto lo papa santu /dc:title dc:creator opt:role="aut" /dc:creator dc:date /dc:date dc:subject canti /dc:subject dc:rights CC BY-SA 3.0 /dc:rights dc:rights GFDL /dc:rights dc

wikisource.org | 2018/5/23 7:42:26